kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

ZERRE

  • En küçük nesne...

  • Düşünülebilen en küçük nesne...

  • Zâtıyla, sıfatıyla, esmâsıyla ve efâliyle Hakk’tan gayri bir şey olmayan...

  • "Tek bir Hâkimi Mutlak"ın hükmünün geçerli olduğu...

  • Yapısı ve terkibi itibariyle beyni oluşturan...

 

BEYİN

"ZERRE"LERDEN OLUŞMUŞTUR...

Beyin, yapısı ve terkibi itibariyle zerrelerden oluşmuştur. Yâni, hücrelerden hücrelerin özüne inersek moleküllerden, atomlardan...

Buna işaret bâbında da "zerre" tâbiri kullanılıyor, en küçük nesne mânâsına... Düşünülebilen en küçük nesne mânâsına...

ara.jpg (366 bytes)

 

HER ZERRE,

ZÂTI’YLA, SIFATIYLA; ESMÂSIYLA VE EFÂLİYLE

HAKK’TAN GAYRI DEĞİLDİR!

Her zerrenin, zâtıyla, sıfatıyla, esmâsıyla ve efâliyle Hakk’tan gayri bir şey olmaması hasebiyle, "beyin" ismi altında da, zâtıyla sıfatıyla, esmâsı ve efâliyle Hak’tan gayri bir şey mevcut değildir. Çeşitli ilâhi isimlerin mânâlarına karşılık olan beyin devrelerinin açılışı ve faaliyete geçirilişi, ancak beynin ilk oluşum devresi için sözkonusu.

ara.jpg (366 bytes)

 

EVRENSEL ÖZ-ZÂT-İLİM, HER ZERRE’DE MEVCUT!

Siz asla ötedeki, yukarıdaki bir TANRI'yı zikretmiyorsunuz!

Siz, varlığınızın her zerresinde tüm varlığıyla mevcût olan SONSUZ - SINIRSIZ ALLAH'ın bazı sıfat ve isimlerinin sizde açığa çıkmasını, sağlama yolunda bir çalışma yapıyorsunuz. Ve ancak algılayabildiğiniz nisbette, gerek kendinizde ve gerekse çevrenizde, Allah'ı tanıyabilirsiniz!.

Evren, kâinat biliyoruz ki, Sonsuz-Sınırsız Tek`in ilminden hâsıl olmuş bir yapı.. Bu yapıda Evrensel Öz, Zât, İlim, her nokta`da ve zerre`de mevcuttur!

Dolayısıyla, sizin gerçek "Öz Şuurunuz", Öz`ünüz, Zât`ınız, mikro plandaki veya makro plandaki, bir atom şuuru veya Galaktik bilinçle aynıdır.

ara.jpg (366 bytes)

 

HER ZERREDE

TEK BİR HÂKİM-İ MUTLAK’IN “HÜKMܔ GEÇERLİDİR!

“Tanrı” kavramıyla şartlanmış bir beyin olarak olaya bakarsak, yukarıdan birinin, yeryüzünde yaşayan birisine yolladığı kurallarla, yaşanılan olaylara “hüküm verme” olarak, konuyu değerlendirebiliriz.

 Ancak bunun ötesinde…

 “"ALLAH İsmiyle İşaret Edilen”in, ne olduğunu fark edip, sonuçlarını tefekkür edebilecek bir kapasiteye sahip isek…

 Bu defa görürüz ki…

 Evrende TEK BİR Hâkimi Mutlak vardır ve her zerrede, her an, sadece O’nun “hükmü” geçerlidir!.

Ahmed Hulûsi

yazdir

 Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org