..

 

kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

ZİNA

Zina kelimesinin devletlere ve o devletlerin hukukuna göre anlamı başkadır, Kurân’a göre başka...

Sen hukukçu olarak Medeni Hukuk yönünü bilirsin elbet...

Benim, Sisteme karşı sorumluluklarım ayrıdır; yaşadığım-mensubu olduğum devletin kanunlarına karşı sorumluluğum ayrıdır...

Kişi, içinde yaşadığı toplumun kurallarına uyacaktır, onlar arasında yaşayabilmek için!...

Ölümötesine inanıyorsa, yaşamdaki geçerli sistemi anlayacak ve ona göre kurallarına uyacaktır, bu da ayrı!...

ara.jpg (366 bytes)

(Soru: Üstadım, sistem açısından zina’yı biraz daha açmanız mümkün mü? Teşekkürler.)

Zina nedir, neye göre?...

Bunu iyice anlayıp, bu anlattığım prensip içindeki yerini düşünün ...

Sistemin insana verdiği üst görev, bedeni benlenmemesi ve yalnızca beden çıkarları için yaşamamasıdır...

Ahmed Hulûsi

yazdir

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org