KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

İNFAK

 • “Birr”

 • “Varlığını” Allah yolunda bağışlama

 • Sevdiklerinden bağışlama

 • Karşılığını beklemeksizin bağışlama

 • Karşılıksız yardımlaşma

 • Benliğini terketmek ve arınmak....

 • Bâtında “Mânâ”lardan(Mânâ rızıklarından) bağışlama...

 • Esmâ bileşimlerinin kendilerinde oluşturduğu anlayış ile bağışlama...

 • “Şirk-i hafi”den korunmak

 • Allah rızasını isteyerek bağışlama...

 • Korunma amaçlı bağışlama...

 • Harcama

 • Maddi harcama...

 • Rızıklandırıldığından başkalarına bağışlama

 • Zâhirde ve Bâtında bağışlama

 • Elden çıkartma... Bir başkasına verme...

 • Başkalarıyla paylaşma

 • Cehennemden ve “şirk-i hafi”den korunma

 

 Word olarak yükle

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg

 

 
NIN