KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

“MÜSLİM”

  • Allah’a-İlâhi iradeye tam kesin teslim olmuş olduğunun bilincine ermiş olan...

  •  Vechi(Yüzü-"Hakk"ı müşahedesi-Bilinci-Mânâ yüzü-Hakikati esmâ bileşimi olan şuuru) Arz'ın ve semâvâtın Fâtır'ına dönük olan...

  • Havas...

  • Tahkik ehli...

  • Şirk-i hâfinin kalktığı bilinç seviyesindeki kişi...

ŞİRKİ HÂFİ’NİN KALKMIŞ OLMASI GEREKİR Kİ,

KİŞİ TAM BİR MÜSLİM OLABİLSİN

Müminde şirk-i hafi vardır. Ama Müslim’de asla şirk olmaz.

Hz. İbrahim’in Kurân’daki âyetini hatırlayın…

“İnniy veccehtü vechiyelilleziy fatıressemavâti vel’ard hanîfen müslimen ve mâ ene minel müşrikiyn..” (Al İmrân 67)

“Vechim, arzın ve semâvatın Fâtır’ına dönüktür. Hanîfim!. Şirkim yoktur, şirk hâlim yoktur. Ve Müslimim”!.

İbrahim aleyhisselâmın Allah’a teslimiyeti idrâk etmesi hâlinin ifadesidir bu âyet.

Şirk-i hâfinin kalkmış olması gerekir ki, kişi tam bir kâmil müslim olabilsin.

İmanda yakîn yoktur. İman, kemâle ulaştığı zaman, ikana döner... Îkanda, yakîn vardır.

Yani, yakîn başladığı anda, artık iman ikana dönüşmüş demektir.

Yakînin de kemal dereceleri vardır.

İman, avama mahsus; îkan, havasa mahsustur.

 

 

 
 

SALÂT(Namaz)

 

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

 
 

www.allahvesistemi.org