KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“SAL”

(Yöneliş)

 • Dışa-dışsal bir güce değil; “Kalb”indekine-Özündeki “Allah”a (Hakikatin olan Esmâ mertebesinin farkındalığı)

 • Kendileri yaratılıyor oldukları hâlde (ve) bir şey yaratmayanlara değil; Hakiki Fail olan-her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayan Allah'a! (İnsanların doğasal olay veya varlıkları, Allâh yanı sıra ilâh-tanrı konumunda düşünmelerine atıf )

 • Allah yanı sıra ötede bir İlâh'a- tanrıya değil; Tüm özlerde mevcud olan O'na!

 • Yardıma muktedir olamadıkları gibi, kendi nefslerine de yardım edemeyenlere değil; Kudretiyle izhar ettiği tüm varlıkta iktidarı, tedbir ve tasarrufu geçerli olan mutlak - işlevsel kudret sahibi olan Allah'a!

 • Allâh dûnunda sizin benzerleriniz kullara değil;"Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebeden açığa çıktığına işaret) Subhan'a! -Varlığındaki Hakikatine!

“SALÂT”(Namaz->Rabbine yöneliş)

 

 • TECELLİ

 • “NÜBÜVVET” İŞLEVİYLE BİLDİRİLEN SİSTEM

 • “ÖZ”ÜNDEN ZÂHİR OLANI HİSSEDİP BUNUN SONUÇLARINI YAŞAMAK

 • YAŞADIĞIN "AN"IN"Mİ'RÂC"I

 • “Risâlet” işlevinin açığa çıkardığı hakikate “iman” edilmişse, bu “iman” edilen “Hakikat”in yaşanması için bildirilen sistemin adı...

 • “Din”in direği

 • `Hakikat`in olan Esmâ mertebesine yöneliş(Bedensellik kavramından-DünyaNdan(Dünyadan) çıkıp Esmâ mertebesinde kendini bulup yaşamak

 • Yönelişin neticesi olarak istek, dua... Ama öyle bir dua ki, edenin içinde yok olduğu bir dua!.

 • Hakikatiniz olan Esmâ mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede...

 • Allah nurunu görme

 • Sonsuzluk ve sınırsızlığa yönelmek

 • Kişinin beşeriyet dünyasından arınıp; Allah hakikatına yönelmesi...

 • "Öz"ündeki sonsuzluğa açılan pencere…

 • “Öz”e-“Öz”ünde mevcud olan Allah’a yönelme

 • "Öz"ündeki sonsuzluğa, o sonsuzluktaki huzura yöneliş…

 • Bâtının ve hakikatın olup, özünden Zâhir olanı hissedip, bunun sonuçlarını yaşamak

 • "Mümin"in "Mi'râc"ı

 • (Boyutsal anlamda) Hak'ka urûc…

 • "Mirâc"ın kapısını açan âfakî ve enfüsi yöneliş…

 • "Mi'râc" (Âfakî ve enfüsi yönelişi yaşama-Allah'a yönelişin getirisi)

 • "İman" edilen "Hakikat"in yaşanması için “Nübüvvet” işleviyle bildirilen Sistem(Allah'a yöneliş ile “Mi’rac"ı yaşama)

 • "Allah" isimleriyle bezenmiş ve oluşturulmuş beyin tarafından, okunan âyetler ve dualar ile ilgili konuda "yönlendirilmiş dalgalar" üretilerek bunları hem dışa, çevreye yayma; hem de "Ruha yükleme …

 • Mümkün olduğunca dış dünyadan soyutlanarak tam bir konsantrasyon içinde okunan manâları ruha yükleme yöntemi...

 • Varlığındaki Allah esmâsının azâmetini hissedip, tesbih etme ve bunun nefs’in hakikati olan Muhît olan tarafından algılandığını fark etme

 • Allah'ı görebilmek amacıyla, vehmi benlikle başlayan ve secdedeki yoklukla tamam olan yöneliş...

 • Bâtının ve hakikatin olup, özünden Zâhir olanı hissedip, bunun sonuçlarını yaşamak…

 • O'nun indinde hiçliğini, yok olduğunu yaşamakla başlayıp; kıyâmda, kendini dillendirişinin; rükûda, kudretinin önünde yaratılmışın kulluk etmekten başka şansı olmadığını açığa çıkarmasının; secdede, "Lillahil Vâhid'il Kahhar" hükmünün eserini ortaya koyuşunun yaşanışı…

 • (Toplumsal anlamda salâtın işlevi- cemaatle kılınan namaz) "İnananların inançları doğrultusunda güçlü beyin dalgalarını kullanmak suretiyle, topluma yararlı yön verme"…

 • (Namazın kaim kılınması anlamında-"Namazı kılarlar" ifadesiyle…)"Salât"ın ifade ettiği mânânın toplu olarak, elbirliğiyle gerçekleştirilmesi…

 • Pek çok beyinden yayılan güçlü yönlendirilmiş beyin dalgalarının istenilen amaca dönük bir şeyler oluşturması…

 • Allah'a olan mânevi borcumuz…

 • Huzur ve güven kaynağı

 
 

 

 • (İman edilen “Hakikat”in yaşanması için) “NÜBÜVVET” İŞLEVİYLE BİLDİRİLEN SİSTEM (Allah'a yöneliş ile “Mi’râc"ı yaşama)

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

"EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg