KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"

  Allahu la ilahe illâ HU* elHayy’ül Kayyum* la te'huzuHU sinetün vela nevm* leHU ma fiys Semavati ve ma fiyl Ard* men zelleziy yeşfeu ındeHU illâ Bi iznih* ya'lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* ve la yuhıytune Bi şey’in min ılmiHİ illâ Bi ma şa'* vesia Kürsiyyühüs Semavati vel Ard* ve la yeuduhu hıfzuhüma* ve HUvel Alıyy’ül Azıym;

     Allah O, tanrı yoktur sadece HÛ! Hayy ve Kayyum (yegâne hayat olan ve her şeyi kendi isimlerinin anlamı ile oluşturan-devam ettiren); O'nda ne uyuklama (âlemlerden bir an için olsun ayrılık), ne de uyku (yaratılmışları kendi hâline bırakıp kendi Zâtî dünyasına çekilme) söz konusudur. Semâlarda ve arzda (âlemlerdeki tümel akıl ve fiiller boyutunda) ne varsa hepsi O'nundur. Nefsinin hakikati olan Esmâ mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (biiznihi) O'nun indînde kim şefaat edebilir... Bilir onların yaşadıkları boyutu ve algılayamadıkları âlemleri... O'nun dilemesi (elvermiş olması) olmadıkça ilminden bir şey ihâta edilemez. Kürsüsü (hükümranlık ve tasarrufu {rubûbiyeti}) semâları ve arzı kapsamıştır. Onları muhafaza etmek O'na ağır gelmez. O Alîy (sınırsız yüce) ve Aziym'dir (sonsuz azamet sahibi). (Bakara/255)

 
 

 

ALLAH O,

TANRI YOKTUR SADECE HÛ!

  • Hz.Muhammed Mustafa, bize “Allah İsmi “ile, “O=Hû” varlığı tanıtmıştır.

 

"LÂ İLÂHE İLLALLAH"

(KELİME-İ TEVHİD-KELİME-İ TAKVA)

  • KELİME-İ TEVHİD(Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur; sadece Allah vardır... )

  • Allah, Rasûlüne ve iman edenlere sekine inzâl etti ve onları kelime-i takva (lâ ilâhe illâllah) anlayışında sâbitledi.

“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ

{Kurân’ın sırrı-İnsanın Hakikatine ait bilgi}

  • "HÛ"->"O"("Zât`ın hüviyeti)->{“Zâhir” İsmi ile işaret edilen-Oluşumun kaynağı-Sayısız “Nokta”ların Hâlık”ı olup, “Nokta”lar indinde “Nükte” olan-Çokluk görüntüsünün ardındaki, Öz`deki Teklik boyutu-Her an tasarrufu oluşturan, cüz`ün özündeki Teklik boyutu-her an cüz`lerdeki tasarrufu oluşturmakta olan}

  • "HÛ"(“O"), “Allah ismi” ile işaret edilen Zât’ın Hüviyetine işaret eder.

  • "İsimler"in öncesindeki "Hû" İsmi işareti(İsimlerin öncesindeki "HÛ" ismi işaretiyle önce tenzih vurgulaması yapılır, sonra da söz edilen isimlerle teşbihe işaret edilir.)

  • “Nokta” olarak yaratılmış “İnsan-ı Kâmil”, varlığını “Hû”nun Esmâsından alır.

  • “O”nun yaratışının sonu yoktur!

  • Algılama kapasitesine göre Zâhir!

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 Word olarak yükle

 
 

 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"(“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ)

 

SALÂT(Namaz)

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 www.allahvesistemi.org