KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“İNCİL”

 • İÇİNDE HAKİKAT İLMİ (“Hûda”)  VE NUR BULUNAN

 • TEVRAT’TAN ULAŞMIŞ OLANI TASDİK EDEN

 • KORUNANLAR İÇİN BİR HİDÂYET KILAVUZU

 • İsa'ya vahyolan

 • Hz.İbrahim'den sonra inzal olan

 • "Müjde"

 • Müjdelenen Hakikat

 • Müjde olan Bilgi

 • Öğüt olması için verilen-içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nûr bulunan; Tevrat'tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu...

 • Esmâ kuvveleriyle tasarruf

 

 
     
 

KORUNANLAR İÇİN HİDÂYET KILAVUZU

 
 • KORUNMA->TAKVA{El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik etmek -“Allah’dan korunmak” -Kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak-Allah'ın kurallarına saygı duyup uyma}

 • "HİDÂYET" ->"ESM ÇIKIŞI" VE "ŞEHÂDET HÂLİ"{ALLAH REHBERLİĞİ->"B" SIRRI-“İNSAN"IN NEFSİNDEN ZÂTINA GİDEN YOL-DOSDOĞRU YOL->"SIRAT-I MUSTAKÎM"}

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"(Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!-Rabbinden sana ulaşan hidâyetin adı)

 • Hakikatin olan Rabbin Hadiy (hakikate erdiren) ve Nasîr (hakikate ermen için yardım eden, zafere ulaştıran) olarak kâfidir.(Furkan/31)

 • ALLAH, "HAKK"A HİDÂYET EDER(İşte Allah! Hak olan Rabbiniz-Yunus/32)

 • De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?" De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?"(Yunus/35)

 

İNCİL, ÖĞÜT OLMASI İÇİN VERİLDİ

 
 • Onda (Tevrat'ta), onlara şöyle hükmettik: "Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak ve dişe diş! Yaralarda da eş değer karşılık..." Fakat kim onu (kısas hakkını) bağışlarsa, o onun için geçmiş suçlarına örtü olur!.. Kim Allah'ın inzâl ettiği (hüküm) ile hükmetmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.  Daha onların (teslim olmuş Nebilerin) izleri üzere, Tevrat'tan, ellerindekini (gerçek olanını) tasdik edici olarak Meryemoğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde Hüda (hakikat ilmi) ve Nûr bulunan; Tevrat'tan Ona ulaşmış olanı da tasdik eden, korunanlar için bir hidâyet kılavuzu mahiyetindeki İncil'i öğüt olması için verdik.(Mâide/45-46)

 

 

 

BUGÜN MEVCUD OLAN "İNCİL"BİR HADİS MUADİLİDİR… (Kurân muadili değil!)

 
 •  "İNCİL" denen  bugün ellerdeki kitap, bir hadis muadilidir; Kur’ân muadili değil!. Çünkü Hz. İsa’nın havarilerinin akıllarında kalanların yazılımından ibarettir; ne kadarıyla doğru meçhul! Kur’ân âyetleri gibi birebir vahiy değildir, eldeki “İncil” kitabı! “İncil”, yani “Müjde” adıyla Hz. İsa’ya bildirilenler ise  ne kadarıyla  bu hadis muadili kitaplarda  yer almıştır bilinmez!

Word olarak yükle

 
 
 

İSA ALEYHİSSELÂM

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org