KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

"ÖLÜM"

 • Zâtî Tecelli

 • Size vadolunan şey (uyarıldığınız)

 • Rahmet

 • "Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı

 • Vaadolunan

 • Yaklaşan

 • Bilinen süreç

 • Hazır olmayan için sonsuz azabın başlangıcı

 • Yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreç

 • "Hakikat"i inkâr eden için azabın başlaması

 • İman eden için rahmete ermek

 • Hükmedilmiş vakit

 • Yakîn türlerinden biri...

 • Boyut değiştirme

 • Dönüştürme

 • Madde âleminden maddeötesi âleme geçiş

 • Bilincin bir holografik boyuttan diğerine geçişi

 • Birimsel Kıyâmet

 • Uyanış

 • Dönüşüm

 • Her yaşam sonunda kişiye gelen Fetih!

 • Kişinin kıyametinin kopup, perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlaması…

 • Sâdıkların tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gün...

 • Beyin durması

 • Bilinc-ruh bütünlüğünün, beden-beyin ilişkisinin kesilmesi

 • Kontrolündeki yapıyı kullanamaz hâle gelmek

 • Mevt

ÖLÜM->"HAKİKAT"İ İNKÂR EDEN İÇİN AZABIN BAŞLAMASI, İMAN EDEN İÇİNSE "RAHMET"E ERMEKTİR!{Azabımızın varlıklarında açığa çıkışını (ölümü) acele mi istiyorlar?)(Sâffat/176)}

 

 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

“3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

     

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org