KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

İLÂHİ SIRLAR,

"İNZAL OLMUŞ KİTAPLAR”DADIR!

 

 

 

“ÂLEMLER KİTABI”NIN HARFLERİ-“KELİME”LERİ-ÂYETLERİ-SÛRELERİ

 • “Âlem Kitabı”nın kelimeleri, harfleri, sûreleri, âyetleri hükmünde olan MELEKLER!

 • Meleklerin veya bu harflerin, kelimelerin oluşturduğu KİTAPLAR!

 
 • MELK(Kuvvet)

 • MELEKLER(MELÂİKE)

 • “MELE-İ ÂL”->ALLAH RASÛLLERİ{NÛR-İLÂHİ KUVVETLER-ESM KUVVELERİ(İsimlerle işaret edilen kuvveler)-Kudret-i İlâhi}

 • HER KUVVEDE BİR MÂNÂ!

 • MELEKLERİN GELİŞİ(Mekânsal değil; boyutsaldır!)

 • ‘’MELEKE"(Melek birimde açığa çıktığında, meleke olarak algılanır.)

 • “MELEKE”NİN HAKİKATİ(”Melek”tir!)

“ALLAH KİTABI”

(ORİJİN ANA KİTAP-KORUNMUŞ KİTAP)

 • “KİTABULLAH”-“ALLAH KİTABI”->ÂLEMLER KİTABI-EVREN{"Ana Kitap"-Kitapların Anası-"Ümmül Kitap"-"Ümmül Kurân"-“İlâhî kitap"-Levh-i Mahfuz-“İlmulllah”-"Allah İlmi"-“Kitab-ı Mubîn”}

 • KORUNMUŞ(Hıfz edilmiş) İLİM VE KAYITLI OLDUĞU LEVHA (“LEVH-İ MAHFUZ”)

 • KURÂN, “KORUNMUŞ LEVHA”DADIR(Levhi Mahfuz”dadır-“Orijin Ana kitapta”tadır}

 

"BÜTÜN İNDİRİLMİŞ KİTAPLARIN SIRRI, KURÂN'DADIR

KURÂNın SIRrı FATİHAda gizlidir”.(Hadis-i Şerif)

 

"KUR’ÂN”

{(Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI}

 • “ESMÂULLAH”->"ULÛHİYET"İ ANLATAN AÇILIM{Esmâ'ül Hüsna-Allah İsimleri(Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan "Allah İsimleri")-İlâhi İsimler-Mânâların İsimleri-Evrensel boyutların tümünü "yok"tan, "zıll-gölge" vücud olarak (hologramik) "var" kılan özellikler tekilliği}

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 
 

 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

      

 

·        

 

Word olarak yükle

 
     

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg