kavramlar.jpg (6719 bytes)

 
      ''Düşünmek için kolaylaştırdık!. Var mı düşünen?''
(54-32)
ara.jpg (366 bytes)
''Soru, ilmin yarısıdır!''
Hz. Muhammed (S.A.V)

SUNU

İslâm Dünyasında benzeri olmayan bu kitap serisi, geniş kapsamlı bir tasavvuf sözlüğü olup, tüm öğrenciler ve araştırmacılar için temel bir başvuru kaynağı olacaktır düşüncesindeyim.

Bu kitapta, Kurân ve Rasûlullah aleyhisselâmın açıklamalarına dayalı olarak “İslâm Düşünce ve Yaşam Sistemi’’ne ışık tutacak kavramların, evrensel bakış açısıyla açıklamalarını okuyacaksınız.

Tüm sorularınızın cevaplarını burada ilgili bölümde bulabilecek; bugüne kadar neleri yanlış algıladığınızı hayretle fark edecek; “Allah indindeki Din” olan İslâm’ı, Kurân ve Rasûlullah açıklamaları ışığında inceleyeceksiniz.

Yıllardır süregelen şartlanmalarımız, beşeri değer yargılarımız ve düşünce sistemimize vurulmuş önyargı kilitleri nedeniyle Kurân’ı 1400 sene öncesine mahkûm etmişiz!... Günümüzde ise İslâm’ı bir ırk ve kavme has din zannedip Din’de(!) reform(?) arayışlarına girmiş, “Allah” adıyla bildirileni, gökte bir tanrı mesabesine koymuş; Zamanüstü Evrensel Kitap olan Kurân’ın hakikatlerinden mahrum kalmışız.

Cenâb-ı Hakk’ın “Sen olmasaydın, bu âlemleri yaratmazdım!’’ buyurduğu Evrensel Rasûl - Evrensel kişilik Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselâmın açıkladığı gerçekleri dahi tartışma noktasına kadar gelmişiz.

İslâm düşünce sistemine kaynak teşkil eden kavramlara  yüklediğimiz yanlış anlamlar nedeniyle, evrensel bakış açısından her geçen gün kopmuş, uzaklaşmışız.

Bu eserde farkedeceğiz ki, her kavram, düşünce sistemimize vurulan bir kilidi açmaya yarayacak birer anahtar, MUHAMMEDÎ HAKİKAT YOLUNDAKİ birer ışıktır!

Eğer hakkıyla bu kavramların mânâsını idrak edebilir ve aralarındaki bağlantıları kurabilirsek, EVRENSEL DÜŞÜNEBİLME yolunda önemli mesafeler alabileceğiz. Dolayısıyla da Kurân’ı ve Rasûlullah açıklamalarını kavrayabilecek ve “Yeryüzünde Halife” olarak en güzel mânâ suretiyle yaratılmış varlık olan “İNSAN’’ olmanın hakikatini ve şerefini yaşamamız da mümkün olabilecektir.

Tüm sorularınıza cevap bulacağınız bu kitap, İSLÂM’ı günümüz anlayışı ve diliyle, çağdaş bilimler eşliğinde açıklayan düşünür ve yazar Ahmed Hulûsi’nin tüm eserlerinden yararlanılarak ve orijinal açıklamalarına hiçbir ilâve yapılmadan düzenlenmiştir.

Allah, hakkıyla idrâk edip, değerlendirebilmemizi kolaylaştırsın...

Asuman Bayrakçı

4 Mart 2001

İstanbul

 FİHRİST

Kitabın  tamamını indirmek için klikleyiniz.

hf

A  B  C  D  E  F  G  H  I-İ  K  L M N  O-Ö P R  S-Ş  T U-Ü  V  Y  Z

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

 

www.allahvesistemi.org