KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“KIYAM”

 • "Son"un başlangıcı

 • Bekabillah

 • Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli

 • Rabbine "Salât" ile yönelmek

 • Mi’rac ‘ın kapısı olan “Fâtiha”nın okunduğu mahal

 • Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi

 • Varlıkta hükmünü icra eden "HAYY" ve "KAYYÛM" Hak'kın kelâmının, varlıkta dimdik duran, her an geçerli sistem ve düzen olan "ALLÂH" hükmünün senden açığa çıkışı

 • İmanının ayakta kalması ve devam etmesi

 • Sürekli Rabbine yönelik yaşamak

 
 • TEKÂMÜLÜN  SONU "SECDE"; SONUN BAŞLANGICI, "KIYAM"DIR!

 • Secdede varlığını yok etmeyenler, kıyamda, Fâtihayı okumaktan mahrum kalırlar.

 • “SON”UN BAŞLANGICI ->“KIYAM”(Allah’ın “Bâki sıfatının zuhur mahalli- Bekabillah-Mi’rac ‘ın kapısı olan “Fâtiha”nın okunduğu mahal-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi-Varlıkta hükmünü icra eden "HAYY" ve "KAYYÛM" Hak'kın kelâmının, varlıkta dimdik duran, her an geçerli sistem ve düzen olan "ALLÂH" hükmünün senden açığa çıkışı)

 • RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK->“KIYAM”{İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi}

 • Artık Allah'a ve Rasûlüne iman edip; O'na yardımcı olun...

 • Rasûl’e iman edenler(O’na biat edenler-el tutuşup bağlılık sözü verenler), Allah’a biat etmiştir ve “Allah’ın eli” onların üzerindedir! (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder.

 • KIYAM HÂLİ(Ayakta Kur`ân okuma süreci)

 • İÇİNDE KIYAM ETMENE LÂYIK MESCİD (Tâ ilk gününden temeli takva üzere tesis edilmiş mescid-İçinde arınmışlığı seven ricalin olduğu mescid )

 • İNSANLARIN KIYAMI(imanının ayakta kalması ve devam etmesi)

 • "Rahman'ın Kulları", gecelerini Rablerine secde ederek ("yok"luklarının farkındalığıyla) ve kıyamda(varlıklarında kâim olan Kayyum'un müşahedesinde) geçirirler.

 • “KIYAM"A GÜÇ YETİRMEK

 • Rablerine itaattan çıkanların kıyama gücü yetmeyeceği gerçeği...

 • O süreçte, her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır).

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg