KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı


"İMAM"

 • Önder

 • Yol gösteren

 • Yönetici

 • "HAKİKAT"E ERDİREN ÖNDERLER(İmamlar-Yöneticiler)-[Kulluklarının farkındalığında olanlar…-Allah yanı sıra tanrıya yönelmeyenler…-“Rahman’ın Kulları”…-Sâlihler…-İnsanları uyaranlar…-Korunmak isteyenlere uyulası önderler...-Hayırlı işler yapan, salâtı ikame eden ve zekât verenler…-Rabbinin kendisindeki işaretlerine ikan sahibi olanlar…-İlmi nedeniyle kendisine uyulanlar…-“Hakikat”i hatırlatma çağrısı yapanlar…)

 • Hz.İbrahim'in "İnsan"lara imam kılınması

 • "Hakikat"e erdiren önderler, Rabbinin kendisindeki işaretlerine ikan sahibidirler.

 • BÜTÜN NEBİ VE RASÛLLERİN İMAMI(Önderi-Yöneticisi)->Hz.Rasûlullah aleyhisselâm

 • HzRasûlullah'a has Zâtî istidad{Zâta yönelik mirâc, Hz.Rasûlullah’a hastır->Hz.Rasûlullah, Kudüs'te bütün Rasûllere namaz(Salât) kıldırmıştır}

 • CUM'A SALÂTININ İMAMI->HZ.RASÛLULLAH{"Allah zikri" (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan-Tüm Nebilerin de imamı olan Hz.Rasûlullah-Cum'a Salâtının yöneticisi(yol göstereni-önderi)}

 • Kıyamet sürecinde her insan grubu kendi önderi ile çağrılır.

 • Âciz bırakılıp aşağılananların önderler(ve vârisler) kılınması

 • MEZHEP İMAMLARI

 • Câmi  ve imam

 • Câmide İmama gerek yok!

 • NAMAZ(Salât) VE İMAM

 • İmam, cemaat adına besmele çekemez...(Kişinin “Besmele”yi bizzat yaşaması zorunludur urûç yapabilmek için!.)-(Bkz.Namaz)

 • Cenâze namazı ve İmam(Bkz.Namaz)

 • Yöneticinin(İmamın) toplumsal tebliğ toplantısı

 • Kadının imama uyarak Cuma namazı kılması

 • "İMAM-I MÜBİYN"(Beyin ve Ruh)

 • Her şey, "İmam-ı Mübiyn"de(beyinlerinde ve ruhlarında)tüm özellikleriyle kaydedilmiştir.

 • Esmâ Hakikatlerinin şuurunda olanların(Allah yanı sıra tanrıya yönelmeyenlerin-“Rahman’ın Kulları”nın) duası... "Rabbimiz... Bizi korunmak isteyenlere önder (imam) kıl"

 • ATEŞE ÇAĞIRAN-ATEŞE ULAŞTIRAN ÖNDERLER(İmamlar-Yöneticiler-Yol göstericiler)...(Zulmedenler-Hak'sız olarak yeryüzünde büyüklenmek isteyenler-Kadim Hakikat bilgisini şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıkta müşahede yerine; birimselliğine hasrederek bedenselliğine vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına(nefs-i emmâre yaşamına) düşenler…-Allah işaretlerini az bir değer (dünyalık zevkler) karşılığında satanlar…-Küfrün önderleri)

 • İMAM NİKÂHI

Word olarak yükle

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

UNUTULANLAR

·        

 

Gerçektir ki (Rasûlüm) sana biat edenler (el tutuşup bağlılık sözü verenler) Allah'a biat etmişlerdir ve Allah'ın EL'i onların elleri üzerindedir (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder)! (48/10)

 

RASÛLULLAH KAPISINDAN GİRİNİZ Kİ, ALLAH'A ERESİNİZ!

 

"B" HARFİ İLMİ

 

 

KIYAMET GÜNÜ

 

"EL İNSAN"IN YÜKLENDİĞİ EMANET


 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

  www.allahvesistemi.org